Blog

sep 16

Verhuisbedrijf Wiggelaar: wat te doen bij schade?

KapotHoewel de professionele verhuizers van verhuisbedrijf Wiggelaar altijd uiterst voorzichtig met uw spullen omgaan, blijft verhuizen ‘mensenwerk’. Met andere woorden: schade kan optreden. Met de stevige verhuisdozen en ruime verhuiswagens van Wiggelaar, hoeft u hier niet bang voor te zijn. Mocht het tóch voorkomen dat er een spiegel breekt of een lamp sneuvelt, dan kunt u de volgende stappen ondernemen.

Maak een melding
Bent u in zee gegaan met verhuisbedrijf Wiggelaar en is er onverhoopt schade ontstaan? Maak er een melding van! Het beste doet u dit schriftelijk of per e-mail, bij voorkeur voegt u aan deze brief/mail ook een paar foto’s toe waarop de schade zichtbaar is. Bij het sluiten van de verhuisovereenkomst heeft u een Garantiecertificaat Erkende Verhuizers van Wiggelaar ontvangen, dit is uw verzekeringsbewijs.

Schadeafwikkeling
Aan de hand van de door u opgestuurde schademelding, wordt bepaald of een schade-expert de schadeafwikkeling nog eens moet bekijken. In sommige gevallen kan de schadeafwikkeling direct plaatsvinden.

Verzekeraar
Indien een schade-expert de schade komt bepalen, rapporteert deze aan de verzekeraar. De verzekeraar is degene die uiteindelijk beslist of er wel of geen een uitkering plaatsvindt. Mocht dit wél het geval zijn, dan keert de verzekering deze uitkering uit aan verhuisbedrijf Wiggelaar. Wiggelaar keert het bedrag vervolgens weer uit aan u.

Geschil
Mochten u en verhuisbedrijf Wiggelaar er samen niet uit komen, dan kunt u uw geschil altijd voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Verhuizen. Deze commissie behandelt uw klacht op professionele wijze en brengt vervolgens een bindend advies uit. Zowel u als Wiggelaar zijn verplicht om dit bindende advies op te volgen.

About The Author